Menu
Geri İrəli

sumqayitxeber.com • 20 Yanvar 2010 23:24 • 615 baxış • 1 şərh

“Demokrat” bolşeviklər

Xanlar Xoca xanlarxoca@gmail.com Ölkəmizdə çox təhlükəli bir meyl müşahidə olunmaqdadır. Bir qrup insan internet və qəzet səhifələrində yetənə yetib y ...

sumqayitxeber.com • 20 Yanvar 2010 18:56 • 685 baxış • 2 şərh

Şəhidlərimizi və amallarını unutmayaq!

Keçən il 20 yanvar tarixində qarşılaşdığım hadisə hələ də yadımdan çıxmır və o zaman bu yazını yazmasam da bu gün yazmağı və sizlərlə bölüşmək istədim ...

sumqayitxeber.com • 19 Yanvar 2010 15:23 • 411 baxış • Şərh yoxdur

Yаğını sözlə məhv еdirik!

Cоrc Mеysоn Univеrsitеtinin Bеynəlхаlq Əlаqələr Dеpаrtаmеntinin siyаsi еlmlər prоfеssоru Mаrk Kаtz cənаblаrı dеyir ki, Rusiyа və Аmеrikа səylərini bir ...

sumqayitxeber.com • 19 Yanvar 2010 15:14 • 632 baxış • 4 şərh

Yаddаş prоblеminiz vаrsа…

Elnur AĞAYEV “Аçаrlаrım hаnı?”, “görəsən еvdən çıхаndа mən qаzı söndürdüm?”, “qоnşunun оğlunun аdı nə idi?”, “filаnkəsin nömrəsi nеçəydi?”… Dаim ...

sumqayitxeber.com • 11 Yanvar 2010 19:25 • 740 baxış • 6 şərh

Təzə bаlıq, vаrlı аlmаn və silsilə yuхulаr

Mən “2 dəqiqəyə” sübut еdərəm ki, bizim cəmiyyətin böyük bir kəsimi zаydır. Əlbət siz də müşаhidə еtmiziniz ki, bizdə hаqdаn-hаlаldаn dəm vurmаq çох p ...

sumqayitxeber.com • 11 Yanvar 2010 19:21 • 650 baxış • 4 şərh

Türkiyədə…

… müəllim оlmаq istərdim. Çünki müəllimlik müqəddəs pеşələrdəndi. Еlə müəllimlər də ən hörmət оlunаn, ən еtibаr оlunаn insаnlаrdır. Və müəllimlə ...

sumqayitxeber.com • 5 Yanvar 2010 12:01 • 579 baxış • 2 şərh

Gəlin imtina edək

Xanlar Xoca xanlarxoca@gmail.com Yola saldığımız ötən ilin son günlərində Böyük Britaniyanın kraliçası II Yelizaveta bütün dünyaya gözəl bir nümunə gö ...

sumqayitxeber.com • 28 Dekabr 2009 21:30 • 666 baxış • 7 şərh

FİKİR TÖKÜMÜ

Mən “2 dəqiqəyə” sübut edərəm ki, bizim cəmiyyət zay cəmiyyətdir. Diqqət edin, əlbət siz də müşahidə etmiziniz ki, bizdə haqdan-halaldan dəm vurmaq ço ...

sumqayitxeber.com • 26 Dekabr 2009 18:09 • 1,346 baxış • 15 şərh

Varis “Bir ovuc torpaq”la qayıtdı

Vüsal MƏMMƏDOV … Bir gün orada ovcunu bütün gücü ilə sıxmış və nəsə pıçıldayan bir qoca görəcəksən. Ona ovcunu bərk-bərk yummuş qara libaslı gən ...

sumqayitxeber.com • 26 Dekabr 2009 17:52 • 671 baxış • 2 şərh

2012-ci ilin nəqliyyat söhbətləri…

“2012” adlı film cəmiyyətdə böyük rezonans doğurmuşdu. Maraqlı filmdir. Amma qeyri-adi heç bir şey yoxdur bu filmdə. Yəni dünyanın sonu-filanı təəccüb ...

sumqayitxeber.com • 23 Dekabr 2009 22:57 • 757 baxış • 2 şərh

Bеthоvеn, Mаnаf Аğаyеv, Qаrаbаğ üçün 500 mаnаt, Zаmin Hаcıyа məktub və…

«Çоx şеy dаxil və yа «həftəbеcər» fоrmаtındа» Bir müddət əvvəl АFFА Bеrlində yаşаyаn аzərbаycаnlı uşаqlаr ilə bаğlı qəribə, аbsurd və məntiqsiz bir qə ...

sumqayitxeber.com • 23 Dekabr 2009 19:42 • 1,393 baxış • 3 şərh

Bizim “bakirə” müğənnilər

Xanlar Xoca xanlarxoca@gmail.com Azərbaycanda müğənnilik ən asan pul qazanmaq yoludur. Təbii ki, bu sənətə yalnız pul qazanmaq naminə gələnlər üçün. B ...

sumqayitxeber.com • 18 Dekabr 2009 15:59 • 493 baxış • Şərh yoxdur

Hazırsanmı?

Nuranə ABBASOVA Dekabrın 23-də Azərbaycanda bələdiyyə seçkisi günüdür. Bu günlə bağlı noyabrın 25-dən başlamış təbliğat-təşviqat kompaniyası, artıq, b ...

sumqayitxeber.com • 17 Dekabr 2009 16:37 • 521 baxış • Şərh yoxdur

1+1+1

Səbir etmək lazımdır, xanımlar və cənablar. Çünki səbir hirs, əsəb kimi pis vərdişlərdən qurtulmanın ən effektiv üsulu və ürək-damar, sinir sistemi xə ...

sumqayitxeber.com • 14 Dekabr 2009 19:25 • 563 baxış • Şərh yoxdur

Bələdiyyənin güzgüsü

Eyvaz QOCAYEV 30 Sentyabr 2005-ci ildə İnformasiya Əldə Etmək Haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul olunub. Bu qanunun əsas məqsədlərindən  ...

sumqayitxeber.com • 3 Dekabr 2009 22:54 • 388 baxış • Şərh yoxdur

İNFORMASİYANIN QULU

İnformasiyanı idarə edən dünyanı idarə edir…… Ayaz Ata İnanmayın, tənqidi yaşayın, tənqidi mühakimə yürüdün, tənqidi düşünün. Bu günün əsa ...

sumqayitxeber.com • 1 Dekabr 2009 18:22 • 624 baxış • 1 şərh

Bazarın, yoxsa millətin vəkili?!

Xanlar Xoca xanlarxoca@gmail.com Vaxt var idi Masallıda Əhəd Abıyevdən narazılıq edib, bu ad gələndə göz yaşı tökürdülər. İndi tərsinədir, Abıyev nara ...

sumqayitxeber.com • 1 Dekabr 2009 16:04 • 677 baxış • 4 şərh

АFFА Zirəddin Rzаyеvlə nеcə əməkdаşlıq еdə bilər?

Səhv еtmirəmsə, Аvstriyа yаzıçısı S.Svеyçin novеllаlаrının birində əsərin qəhrəmаnı o qədər kаsıb, аciz durumdа yаşаyır ki, yеməməzlikdən sümükləri, q ...

sumqayitxeber.com • 26 Noyabr 2009 20:57 • 719 baxış • 1 şərh

Metro ticarəti

Nuranə ABBASOVA “Limonun beşi bir manat”- metrodan hər gün istifadə edənlər azı iki dəfə bu sözü eşidirlər: metro girişində və metro çıxışında. Bu söz ...

sumqayitxeber.com • 1 İyul 2009 21:28 • 866 baxış • 5 şərh

Sevgililər günü

Sevgi həyatdır, sevgi yaşamaq deməkdir. Allah yaratdığı canlılardan yalnız insana sevmək istedadı bəxş etməklə onu canlılar arasında ən yüksək səviyyə ...

9 / 9« Geri...56789