Menu
Geri İrəli

SUMQAYIT ŞƏHƏRİ HAQQINDA MƏLUMAT:

16142254_1225492160873272_1429089643799254268_n

TARİXİ

Tarixçilər tərəfindən sübut olunub ki, eramızdan əvvəl 7-ci əsrdə Sumqayıtın ərazisində midya tayfalarının yaşayış məskəni olub. İndiki İcra Hakimiyyəti binası üçün bünövrə qazılarkən qədim saxsı məmulatlar, qablar, sikkələr aşkar olunmuşdu və beləliklə bu yerdə qədim şəhərcik yerləşdiyi məlum olmuşdur. Şəhərin adıyla bağlı bir cox əfsanələr məlumdur.
Şəhərin təməli atılmamışdan əvvəl bu yerdə Sumqayıt adlı 4 obyekt olub: yaşayış məskəni, çay, dəniz fənəri və dəmir yolu stansiyası. Ədəbiyyatda bu toponimin aşağıdakı variantları mövcuddur: Sumqayıt, Suqayıt, Sumqay, Suqait. Rus səyyahı İ.Berezin özünün yol qeydlərində yazır ki: “ Şəhərin yaxınlığından Sumqayıt və ya Suqayıt adlanan çay axır. İsti və quraqlıq vaxtlarda çay quruyur yağış yağanda isə yenə canlanır. Çayın adı da hər halda bununla bağlıdır.”

1938-ci il – indiki İES-in yerində fəhlələr üçün ilk baraklar quraşdırılır. İES-in inşaatçıları üçün yaşayış məntəqəsinin tikintisinə başlanılır.

1939-40-cı illər – Sintetik Kauçuk, Boru yayma və Kimya zavodlarının bünövrəsi qoyulur. Böyük Vətən müharibəsinin başlaması ilə bütün tikinti işləri durdurulur.

1941-ci il – İES işə düşür və Bakının neft sənayesi üçün ilk elektrik cərəyanını verilir.
1944-cü il – Kimya və metallurgiya zavodlarının tikintisinə başlanılır.

1945-ci il – Sumqayıt Kimya zavodu ilk məhsulunu verir və Sumqayıtda geniş tikinti işləri vüsət alır.

1949-cu il – Azərbaycan Ali Soveti Prezidiumunun qərarı ilə Sumqayıta şəhər statusu verilir. İEM yanında qəsəbə olaraq yaranan Sumqayıt qısa müddət ərzində böyük sənaye mərkəzinə çevrilir. 

COĞRAFİ MÖVQEYİ

Sumqayıt inzibati rayonu Xəzər dənizinin qərb sahilinin 32 kilometrlik boyunca düzənlik sahədə yerləşmişdir. İnzibati rayonunun ərazisi Abşeron yarımadasında 9495 hektar təşkil edir. Torpağı günəşli, iqlimi quru, yarımsəhradır.
Küləkli günlərin sayı ildə 200-ə və küləyin sürəti adətən 5-20 m/san arasında dəyişilir. Şəhər ərazisindən Sumqayıt çay axır. Havanın ən aşağı temperaturu – 13 o S yanvar ayında müşahidə olunub, ən isti temperaturu isə + 40 o S avqust ayında qeydə alınmışdır. Havanın illik orta tempraturu +14,4 o S-dir. Yay fəsli dövründə torpağın səth temperaturu + 60 o S qədər çatır. Yağıntılar əsasən payız-qış mövsümlərində olur. Yaz və yay ayları quraqlıq olur. İldə 247 mm yağıntı düşür. Ərazidə şimal küləyi çox, cənub küləyi isə az müşahidə edilir.
Sumqayıt şəhərinin cənub hissəsindən «Samur-Abşeron» kanalı keçir. Bu kanalın suyu «Ceyranbatan Su Anbarı» hövzəsinə tökülür. Çay həmişə quru olur, yalnız aprel və may aylarında güclü küləkdən sonra su ilə dolur.

Rayon ərazisində təbii bitki örtüyü əsasən yarımsəhra xarakterli yovşan və bataqlıq otundan ibarətdir. Şəhər kənarında çöl heyvanları – tülkü, çaqqal, dovşan, canavar və quşlar – ördək, göyərçin, sığırçın və s. saxlanılır.
Şəhər insanların qayğılı əlləri ilə salınmış parklarla əhatə olunur. Sumqayıtlıların öz doğma şəhərlərinə olan sevgisi şəhəri yaşıl bağa çevirmişdir.

ƏHALİSİ

Sumqayıtın ölkə həyatında özünəməxsus yer tutması təkcə onun yaranma tarixi, respublika iqtisadiyyatında mühüm rolu ilə kifayətlənmir. Bu şəhəri fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri və bəlkə də başlıcası burada formalaşan təkrarsız mühitdir. Sumqayıt Vətənimizin bir çox bölgəsindən təşrif buyurmuş insanların mehriban ailəsinin məskənidir. Azərbaycanın hansı yerindən gəldiyinə fərq qoymadan hər bir insanı ağuşuna alan bu şəhərdə möhkəm qardaşlıq və dostluq özünün parlaq ifadəsini tapmışdır.

01.01.2017-ci il tarixə əhalinin sayı – 338,8 min nəfər
Kişilər – 165,5 min nəfər, qadınlar – 169,1 min nəfər;
Kişilər – 147,7 min nəfər, qadınlar 152,3 min nəfər;
Corat qəsəbəsi – 13,3 min nəfər
Kişilər – 6,5 min nəfər, qadınlar 6,7 min nəfər;
H.Zeynalabdin qəsəbəsi – 22,6 min nəfər,
Kişilər – 11,3 min nəfər, qadınlar 11,3 min nəfər.
01.01.2017-ci il tarixə əhalinin sıxlığı 1 kv.km-ə – 3604 nəfər

 

Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti

Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti
Ünvan: AZ 5000, Azərbaycan Respublikası, Sumqayıt ş.,  Azərbaycan prospekti, 9
Qəbul otağı: (+994 18) 6559131
Faks: (+994 18) 6420000
E-mail: mail@sumqayit-ih.gov.az

 ŞƏHƏR RƏHBƏRİ:

Zakir ferecov32

Zakir Fərəc oğlu Fərəcov 1954-cü il fevralın 3-də Laçın rayonunun Qazıdərə kəndində anadan olmuşdur.
1961-1971-ci illərdə orta ümumtəhsil məktəbində təhsil almışdır.
Əmək fəaliyyətini 1971-ci ildə Sumqayıt Superfosfat zavodunda fəhlə kimi başlamışdır.
1972-ci ilin noyabr ayından 1974-cü ilin noyabr ayınadək Murmansk vilayətinin Severomorsk şəhərində keçmiş Sovet Ordusunda həqiqi hərbi xitmətdə olmuşdur.
1971-ci ilin yanvar ayında Sumqayıt şəhəri Mənzil Kommunal Təsərrufatı İstehsalat birliyində texnik kimi işə başlamışdır.
1975-ci ildə D.Bünyadzadə adına Xalq Təsərrufatı İnstitutunun “Sənaye İqtisadiyyatı” fakültəsisin axşam şöbəsinə daxil olmuş, 1980-cı ildə həmin İnstitutu bitirmişdir.
1978-ci ildə Sumqayıt şəhəri Mənzil Kommunal Təsərrufatı birliyində şöbə rəisi, 1981-ci ildə baş direktorun müavini, 1988-ci ildə Mənzil Kommunal İstehsalat birliyinə baş direktor təyin olunmuşdur.
1999-cu ildə keçirilən bələdiyyə seçkilərində iştirak etmiş və Sumqayıt şəhər bələdiyyəsinin sədri seçilmişdir. 2005-2015-ci illərdə isə Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsində çalışmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 26 dekabr 2012-ci il tarixli 2625 saylı Sərəncamına əsasən Abşeron rayonunun yaradılmasının 50 illiyi münasibətilə və rayonun sosial-iqtisadi inkişafındakı xidmətlərinə görə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunub.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2 sentyabr 2015-ci il tarixili Sərəncamı ilə Sumqayıt şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı təyin olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 04 oktyabr 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə Sumqayıt şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafındakı xidmətlərinə görə 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif olunub.
Ailəlidir, 4 qızı, 1 oğlu, 11 nəvəsi var.
 

SƏNAYE

sumqayit-kimya-senaye-parkin

Sumqayıt Azərbaycanın müаsir sənaye mərkəzidir. Şəhərin iqtisadi strukturunа kimya və neft-kimya, metallurgiya, maşınqayırma, еlеktrоеnеrgеtikа, yeyinti və yüngül sənaye, tikinti mаtеriаllаrı istehsalı müəssisələri daxildir. Şəhərdə mövcud olan sənaye müəssisələrinin əksəriyyəti müasir tехnоlоgiyаyа əsаsındа yеnidən qurulmuşdur. Şəhərin sənaye kompleksinin əsasını Sumqаyıt Tехnоlоgiyаlаr Pаrkı, “Аzərikimyа” İstеhsаlаt Birliyinin “Еtilеn Pоliеtilеn” zаvоdu, “Аzərsun Sənaye Parkı”nın müаsir zаvоdlаrı, Sumqayıt Kimya Sənaye Parkı ərazisində “Azərtexnolayn” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin polad boru zavodu, “Intеr Tеxtil”” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, Gilan Textil Parkı,  “Alyans Textil” MMC,  “Bismak”  Qida sənaye kompleksi  “Sağlam Qida” Aqrar sənaye kompleksi, 525 MVT gücündə Sumqаyıt Еlеktrik Stаnsiyаsı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti, Beton məmulatları istehsalı zavodu və s. təşkil edir. Sumqаyıtdа Аzərbаycаn Milli Еlmlər Аkаdеmiyаsının Pоlimеr Mаtеriаllаrı İnstitutu Аzərbаycаn Müdаfiə Sənаyеsi Nаzirliyinin «Nеftqazavtomat» Elm İstehsalat Müəsissəsi fəaliyyət göstərir.

Şərhinizi yazın