Menu
Geri İrəli

AKSİYA : ” Bir kitab bağışla – bir savadlı gənc yetişsin ! “

Müəllif: sumqayitxeber.com • Tarix: 19 Fevral 2014 • Baxış sayı: 848 dəfə • Şərh yoxdur
Share Button

kitabxanaARDNŞ-nin “Azərikimya” İstehsalat Birliyində Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxanalar Sisteminin müraciətini nəzərə alaraq “Bir kitab bağışla – bir savadlı gənc yetişsin” adlı aksiyaya start verilib.

Aksiyada məqsəd kitabxanalardan əldə edilməsi mümkün olmayan, ancaq bu gün yüzlərlə məktəbliyə, ali məktəbə hazırlaşan məzuna, hər hansı mövzu ilə bağlı çətinlik çəkən tələbəyə, elmi iş üzərində işləyən dissertanta hava və su kimi lazım olan və elmin müxtəlif sahələrini əhatə edən bir sıra kitabları satış mərkəzlərindən alaraq Mərkəzləşdirilmiş Kitabxanalar Sisteminin vasitəsilə səbirsizliklə gözləyən oxuculara çatdırmaqdır.

Bununla həm müasir elmi-metodiki kitablar sarıdan əziyyət çəkən kitabxanalarımızın kitab fondu zənginləşər, həm də gənclərimizin sabahın elmli və bilikli vətəndaşları kimi formalaşmasına cüzi şəkildə olsa belə, bizim də töhfəmiz olar.
Bu xoşməramlı təşəbbüsdə bizlərə qoşulmaq istəyən bütün dostlarımıza oncədən dərin təşəkkürümüzü bildirir və marağınız olduğu təqdirdə aşağıdakı telefonlarla bizimlə əlaqə saxlamağınızı xahiş edirik.

Əlaqə telefonları: 050 305 55 50; 050 635 74 63,
655-05-95 (dax 31-075)

HÖRMƏTLƏ , S O C A R “Azərikimya” İB

 

MKS-in fondunda olmayan və oxucular tərəfindən çox soruşulan ədəbiyyatlar

Azərbaycan dili, ədəbiyyat və tarix

Müəllifin adı Kitabın adı

Abbasbəyli A. Beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsi Abbasbəyli A. 

Beynəlxalq münasibətlər tarixi

Abbasbəyli A. Dünya siyasəti
Abdulla Adil H.Əliyev və milli mənəvi dəyərlər

Antik ədəbiyyat

Babayev A. Dilçiliyə giriş
Babayev A. Azərbaycan dilçiliyinin tarixi
Babayev A. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
Baxşəliyev V. Nitq mədəniyyəti
Baxışov M. Ə. Beynəlxalq münasibətlər tarixi
Balayeva V. Azərbaycan dili
Cavad H. Türk dilləri və ləhcələrinin tarixi
Əhmədov C. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Əkbər Nəcəf Səlcuqlu və Atabəylər dövləti
Əliyev E. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası
Əlizadə S. Əski Azərbaycan əlifbası
Əminov F., Hüseynov A. Sitologiya

Əski türk yazılı abidələrinin müntəxabatı

Əzizov E. Azərbaycan dilinin tarixi dialektologiyası
Hacıyev A. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
Hacıyev Ş. Dünya iqtisadiyyatının tarixi
Hacıyeva H. Beynəlxalq münasibətlər tarix
Həsənli B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Həsənov Q. Nitq mədəniyyəti və üslubiyyətinin əsasları
Həsənov H., Vəliyev K. Nitq mədəniyyəti
Həvilov H. Dünya xalqlarının etnoqrafiyası
Hüseynov İ. Qədim dünya mədəniyyəti
Hüseynov Q. İnsan cəmiyyətinin ən qədim inkişaf mərhələləri

———– Xarici ölkələr ədəbiyyatı

Xəlilov B. Leksikologiya
Xəndan C., Hacıyev XX Azərbaycan ədəbiyyatı
İbadov R. Avropa İttifaqının əsasları
İbrahimov K. Qədin dünya tarixi
Kabulyov A. Türk xalqlarının tarixi
Qasımov M., Abdullayev M. Beynəlxalq münasibətlər tarixi
Qurbanov A. Müasir Azərbaycan dili
Qüdrətov D. Türk və Qafqaz xalqlarının tarixi
Qüdrətov D. Türk xalqları tarixi
Manafova M. Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi
Mehdiyev R. Fəlsəfə
—————- Mədəniyyət tarixi və nəzəriyyəsi
Mikayılov Ş. 5-9-cu sinifdə ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Muradov B. Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının nəzəri əsasları
Mustafayeva S. Avropa və Amerika ölkələrinin yeni və ən yeni tarixi
Mustafazadə S. Avropa və Amerika ölkələrinin müasir tarixi; I, II cild
Mustafazadə T. Yeni tarix
Nicat Ə. Dünya filosofları
Piriyev V. Azərbaycanın tarixi
Rəcəbov A. Orxan-Yenisey abidələri
Rəfili M. Ədəbiyyatşünaslığa giriş
Salamov T. Yeni ədədbiyyat 
Səfərov Y. H. Azərb-nın qədim və orta əsrlər tarixinin tarixşünaslığı
Sultanlı Ə. Mühacirət ədəbiyyatı
Süleymanov N. İqtisadi tarix
Şəfizadə B. Zərdüşt, Avesta
Şərifli K. Mətnşünaslığın əsasları
Şıxlı İ. Qərb ədəbiyyatı
Şıxlı İ. XIX əsr xarici ölkələr ədəbiyyatı
Şükürov K. K. Azərbaycan tarixi
Tuncay B. Qafqaz albanlarının dili və ədəbiyyatı
Vəliyeva G. Dialektologiya 
Yusifov F. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
Yusifov S. Azərbaycan dilinin morfologiyası
Zeynalov F. Türk dillərinin müqayisəli qrammatikası

Fizika, Kimya, Biologiya, Coğrafiya

Müəllifin adı Kitabın adı

Abbasov V. Qeyri-üzvi kimya
Abbasov H. Onurğalılar zoologiyası
Axundbəyli Daxili xəstəliklər
Cəfərov M. Torpaqşünaslıq
Davudov B., Daşdəmirov K. Radiofizika
Dogel V. A. Onurğasızlar zoologiyası
Əfəndiyev A. M. İnsan biokimyasının əsasları
Əhmədov F. Ümumi fizika
Əhmədov S. Azərbaycan təbiətindən istifadənin aktual problemləri
Əliyev F. Müasir ekologiya
Əliyeva R. Ümumi ekologiya
Əliyeva S. Landşaftşünaslığın əsasları
Əlizadə Ə. Ümumi geologiya
Əsədov H. Anatomiya
Əyyubov Ə. Hava və iqlim
Gərayzadə T.P., Məmmədov S.A. Qərbi Avropa dövlətləri
Hacıyev S. Atom fizikası
Hacızadə İ. İqtisadi coğrafiyaya giriş
Həsənov H. və b. Mərkəzi sinir sisteminin fiziologiyası
Hüseynov A. Topoqrafik biliklərin əsasları
Hüseynov Ə. Biologiya tədrisinin müasir metodikası
Xasayev R., Xəlilova A. Ekologiyanın əsasları
Məmmədov Q. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları 
Məmmədov Z. və b. Ümumi və qeyri-üzvi kimyanın əsasları
Müseyibov A. Azərbaycanın fiziki coğrafiyası
Müseyibov M. Ümumi geomorfologiya
Rzayev Q. Ə. Bitki anatomiyası
Sadıqzadə və b. Qeyri-üzvi kimya
Soltanov H. B., Məmmədov C. Yaxın və orta şərq ölkələrinin iqtisadi coğrafiyası
Sultanov və b. Təbiətşünaslığın əsasları
Şahtaxtinskaya Z. Zoologiya
Tahirov A. Fizika
Yusifov Y. Toponomikanın əsasları

Mühasibat, biznes, iqtisadiyyat

Müəllifin adı Kitabın adı
Abbasov Q. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi
Ağamalıyev M. Ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı 
Allahverdiyeva M. İstehsal müəssisələrinin kommersiya fəaliyyəti
Bayramov A. Biznes və menecmentin əsasları Bayramov Ş. Əmək hüququ
Beynəlxalq marketinq
Əsgərova R. Pul, kredit, banklar
Heydərov K. Gömrük rəsmiləşdirilməsi
Kərimoğlu F. Mühasibat uçotu və vergilər
Məmmədov A. Marketinq
Məmmədov Q, Məhərrəmov A. Azərbaycan iqtisadiyyatı
Mikayılov C., Əhmədov M. İqtisadiyyat
Musayev A. Vergi sistemi
Səmədzadə S. Dünya iqtisadiyyatı
Süleymanov İ. Azərbaycan iqtisadiyyatı
Şəkərəliyev A. Beynəlxalq iqtisadiyyat
Tahirov B., Namazov F. Riyaziyyatın tədrisi üsulları

Hüquq

Bayramov Ə. Hüquq psixologiyası
Dəmirçiyev Ailə hüququ
Hüseynov V. Beynəlxalq hüquq
Xankişiyev B. Sığorta fəaliyyətinin əsasları
Qədirov Ə. Yaş psixologiyası
Mehdizadə Uşaq psixologiyası
Mərdanov M. Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzləri
Məmmədov A. Hafizə psixologiyası
Musayev E. Kargüzarlıq və beynəlxalq yazışma
Naimov A. Cinayət hüququ

Turizm, pedaqogika

Bilalov B. Ə Turizm menecmenti
Əhmədov Ə. Beynəlxalq turizm
Əliyeva Z. Pedaqogika
Hacıyev A. Orta məktəbdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar işlərin təşkili
Hüseynov İ. Turizmin əsasları
Hüseynov İ. Xarici ölkələrdə mədəni fəaliyyətin təşkili
Rəhimov S. Turizmdə ekskursiya işinin təşkili
Tahirov Y. Pedaqogika

İnformatika

Əliyev A. Y. İnformatika və proqramlaşdırma
Əliyev R. Ə., Salahlı H. Ə. İnformatika və hesablama texnikasının əsasları
Hacızalov Y. İqtisadi kibernetika
Kazımzadə E. Elektrik dövrləri nəzəriyyəsi

Mexanika və texnologiya

Baxşəliyev V. Nəzəri mexanika
Mahmudov C. İstehsal sahələrinin texnologiyası
Yusifzadə X. Azərbaycan neft strategiyası

Tibb (səhiyyə)

Namazova A. Uşaq xəstəlikləri
Şabanov İ. Uşaq xəstəlikləri

Tikinti

Piriyev Y. Yol tikintisi

Qeyd: Siyahıda göstərilən mövzuların müəlliflərindən başqa həmin mövzu ilə əlaqədar digər müəlliflərin kitabları da ola bilər.

Facebook Şərhləndirmə:
Share Button

Şərhinizi yazın